Projekt tartalma:

A Kedvezményezett (Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület) jogosulttá vált a HFS megvalósítását célzó mindösszesen 398.572.943 Ft, azaz háromszázkilencvennyolcmillió-ötszázhetvenkétezer-kilencszáznegyvenhárom forint fejlesztési forrás feletti rendelkezésre, mely keretösszeg felhasználása tekintetében a Felek Együttműködési Megállapodást kötnek, és e megállapodás hatályba lépésével a Kedvezményezett 76 337.228 Ft, azaz hetvenhatmillió-háromszázharminchétezer-kétszázhuszonnyolc forint összegben Működési és animációs költségei céljára vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A támogatás tárgya az „Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített HFS kidolgozása projekt, továbbá a fentiek szerinti működési és animációs költségek elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett - a Támogató döntése alapján – 85.937.228 Ft, azaz nyolcvanötmillió-kilencszázharminchétezer-kétszázhuszonnyolc Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyből

- 9.600.000 Ft, azaz kilencmillió-hatszázezer forint a HFS kidolgozása (továbbiakban: A/ tevékenység) céljára, míg

- 76.337.228 Ft, azaz hetvenhatmillió-háromszázharminchétezer-kétszázhuszonnyolc forint a működési és animációs költségekre (továbbiakban: B/ tevékenység)

áll rendelkezésre.

 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év december hó 31. nap.