Tisztelt Egyesületi Tag!


Az alábbiakban tájékozódhat a 2016.05.30-ai Közgyűlés nepirendi pontjainak hátteréről.

Napirend:
-    Tagfelvétel
-    Az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása - közreműködik: Markó András könyvvizsgáló
-    Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása
-    ROMACT programba való belépés
-    Egyebek

Részletezés:
- Tagfelvétel:
Egy magáánszemély tagfelvételét kérte az egyesületbe

- Az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása - közreműködik: Markó András könyvvizsgáló
2015. évi éves beszámoló
Könyvvizsgálói jelentés

- Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása
Helyi Fejlesztési Stratégia kivonata

- ROMACT programba való belépés
ROMACT program honlapja

 

MEGHATALMAZÁS:

Meghatalmazás minta - a meghatalmazásokat bármely formában elfogadjuk a minimum tartalmi elemek megléte mellett. (meghatalmazott és meghatalmazó személyes adatokal beazonosíthatóan, meghatalmazás tárgya, két tanú, dátum, aláírások)