Tisztelt Honlap Látogatók!


Ajánljuk szíves figyelmükbe, a megjelent Programajánló aloldalunkat, mely a bal oldali menüsor legfelső menüpontja alatt található.
Informálódhatnak a térség programjairól, eseményeiről.
A továbbiakban is várjuk a szíves információkat a leendő programokkal kapcsolatosan, hogy szerepeltethessük programajánlónkban.
 
Tisztelettel:
Kulcsár Norbert
munkaszervezet vezető

 

Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!


Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2016. június 23-án (csütörtökön) 16:30 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.    
A közgyűlés helyszíne: Faluház - Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán tér 1.)

Napirend:
-    Tisztújítás
-    Egyebek
Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2016.06.23-án 17:00 órakor, ugyanazon helyen, ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Háttér információ:
Mihálylovics Béla a mai nappal (2016. június 13-ával) lemondott elnökségi tisztségéről, aki civil szervezeti képviselőként vett részt az elnökség munkájában. Helyére kell egy új elnökségi tagot választani, ezért kerül összehívásra a közgyűlés.

Szükség esetén meghatalmazás minta letölthető a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Egyesületi dokumentumok” menüpontban a lap aljáról.

A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt szavazása feltétlenül szükséges!


Tisztelettel:


Jakab Sándor
elnök

 

Tisztelt Tagunk!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elérkezett a 2016-os tagdíjbevallási időszakához.

A Kamara 2016. május 26-i országos küldöttgyűlése megszavazta az Alapszabály módosítását, így a tagdíjjal kapcsolatos szabályok is több helyen, a tagság számára kedvező módon változtak. Ennek értelmében többek között nem kell bevallást tenniük azoknak a kizárólag őstermelőként tevékenykedő tagoknak, akiknek az előző évi (ár)bevételük nem éri el a 600.000 forintot, és semmilyen, az Alapszabályban foglalt kedvezménnyel nem kívánnak élni. Esetükben elégséges, ha 2016. június 30-ig banki átutalással vagy a falugazdász irodákban kapott csekken megfizetik a 2.000 forint tagdíjat. A tagdíj megfizetése egyben tagdíj-önbevallásnak is minősül.

A tagdíjbevallásra kötelezettek a Kamara portálján (www.nak.hu), a nyitóoldal jobb felső sarkában elérhető e-Irodába belépve 2016. június 30-ig tehetik meg önbevallásukat.

Ha segítségre van szüksége, kérjük, keresse fel falugazdászát, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat (06 1/ 802-6100). Felhívjuk figyelmét, hogy abban az esetben, ha 2016. július 1-31. között tesz bevallást, a fizetendő tagdíj 10 %-ának megfelelő késedelmi pótlékot is meg kell fizetnie a tagdíjon túl. Ezt követően a bevallást nem tett tagok tagdíjfizetési kötelezettségét a Kamara állapítja meg.

A bevalláshoz szükséges dokumentumok:

  • őstermelőként, egyéni vállalkozóként: személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya, őstermelői/egyéni vállalkozói igazolvány, adóazonosító jel, 2015-re folyósított MVH-s támogatások összege, az igénybe venni kívánt kedvezményekhez szükséges igazolások, a 2015. évre vonatkozó adóbevallás;
  • cég, gazdasági szervezet esetében: adószám, cégbírósági irat, az igénybe venni kívánt kedvezményekhez szükséges igazolások 2015. évre vonatkozó adóbevallás.

Tagdíjat érintő kedvezményekkel kapcsolatos dokumentumok:

  • árbevétel-megosztás esetén (ha az agrártevékenység árbevétele nem haladja meg a 20 %-ot, illetve külön kérelemre a 25 %-ot), az ezt igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés;
  • hegyközségi árbevétel levonás esetén az ezt igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés;
  • tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel levonás esetén az ezt igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés;
  • adatlap az elismert TÉSZ/TCS tagdíjkedvezményéhez (azonosító kód, tagjainak kamarai nyilvántartási száma, valamint a TÉSZ/TCS számára értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény, termék nettó árbevételének összege);
  • egyéb tagdíjalapot csökkentő kedvezmények igénybevételéhez a szükséges igazoló dokumentumok (pl. jövedéki adó igazolás).

A tagdíj megfizetésének határideje – a tagdíjbevallásra nem kötelezett őstermelők kivételével – 2016. július 31. A tagdíjat a NAK 11749008-20190244 számú, az OTP Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlájára banki átutalással, illetve a bevallás során igényelt, egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet teljesíteni. Átutaláskor kérjük, hogy ne felejtse el feltüntetni a közlemény rovatban kamarai regisztrációs számát, nevét továbbá adószámátvagy adóazonosítóját.

További információért látogasson el portálunkra, ahol a tagdíjbevallással kapcsolatoslegfontosabb tudnivalókról is tájékozódhat.


Köszönjük együttműködését!
 

Üdvözlettel:

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

 

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület, mint ideiglenes Helyi Akciócsoport 2016. május 30-án tartott közgyűlésén elfogadta a

Helyi Fejlesztési Stratégiát.


Intézkedések:

1. INTÉZKEDÉS
Lokális gazdaság fellendítése a mikrovállalkozásokon keresztül
•    1. Célterület: Elsősorban mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása
•    2. Célterület: Nem mezőgazdasági termékek előállítása
•    3. Célterület: Szolgáltatások kialakítása, fejlesztése
    Kik pályázhatnak: mikrovállalkozások (10 fő alatti)
    Maximális támogatás: 5.000.000,- Ft
    Támogatási intenzitás: 50 % +10 % (500 fő alatti, helyi terméket előállító, 105/2015. Korm rend. 2. sz  melléklet és 290/2014. Korm rend. 4. sz. melléklet, együttműködésben megvalósuló)
2. INTÉZKEDÉS
Helyi értékekre épülő turisztikai potenciáli fokozása
•    1. Célterület: Turisztikai szereplők és szolgáltatók együttműködési hálózatának kialakítása
•    2. Célterület: Természeti értékek potenciális turisztikai termékké fejlesztése
•    3. Célterület: Ökotudatos ifjúsági és gyermek turisztikai rendezvények
    Kik pályázhatnak: önkormányzatok, civil szervezetek
    1. és 2. Célterület esetén a maximum támogatás: 3.000.000,- Ft
    3. Célterület esetén a maximum támogatás: 8.000.000,- Ft
    Támogatási intenzitás: 75 % + 85 %
3. INTÉZKEDÉS
A nem központosított köz- és közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése

•    1. Célterület: A kulturális közszolgáltatás fejlesztése helyi értékeket bemutató értéktárak támogatásával:
•    2. Célterület: Illegális hulladéklerakók rekultivációjának, újra kialakulásukat megakadályozó tevékenységek támogatása:
•    3. Célterület: Egészségügyi krízishelyzet ellátását elősegítő mobil újraélesztő készülék
    Kik pályázhatnak: önkormányzatok, civil szervezetek
    1. és 2. Célterület esetén a maximum támogatás: 3.000.000,- Ft
    3. Célterület esetén a maximum támogatás: 500.000,- Ft
    Támogatási intenzitás: 75 % + 85 %
4. INTÉZKEDÉS
Közösségépítés és esélyegyenlőség helyi megközelítésben

•    1. Célterület: Esélyegyenlőségi szakmai programok támogatása
•    2. Célterület: Helyi értékeket bemutató rendezvények támogatása
    Kik pályázhatnak: önkormányzatok, civil szervezetek
    1. Célterület esetén a maximum támogatás: 10.000.000,- Ft
    2. Célterület esetén a maximum támogatás: 1.000.000,- Ft
    Támogatási intenzitás: 80 % + 90 %
5. INTÉZKEDÉS
Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése

    EFOP 1.7 intézkedésre épül, amely pályázati kiírás még nem jelent meg.
Támogatható tevékenységek:
•    Helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítése
•    Többfunkciós közösségi szolgáltató terek működtetése
•    Kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtörése (pl. fiatalok helyben tartása, helyi tudástőke növelése)
•    Közösségépítés és - megtartás
•    A környezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés (kizárólag ESZA fejlesztés)
Tervezett forrás: EFOP 1.7

 

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet évek óta foglalkozik a rövid ellátási lánc, azon belül is elsősorban a termelői piacok helyzetének vizsgálatával Magyarországon. Jelenlegi kutatásban kiemelten foglalkozik többek között a termelői piacok szervezésének feltételeivel, célja egy olyan döntéstámogató eszközrendszer kidolgozása, amely mind a termelők, mind a piacszervezők számára segítséget nyújthat.

Az kérdőív az alábbi linken érhető el:

https://www.aki.gov.hu/kerdoivek/kerdoiv/a:phd_termeloi_kerdoiv

Kérjük, a termelőket, hogy a kitöltéssel segítsék munkánkat, saját munkájukat!

 

A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel az Irányító Hatóság a támogatás benyújtásának lehetőségét 2016. május 26-i hatállyal felfüggeszti. A pályázatok benyújtására a megjelölt napon 24.00 óráig van lehetőség.

A hivatalos közlemény itt olvasható.

 

Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!


Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2016. május 30-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A közgyűlés helyszíne: Halis István Városi Könyvtár, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.

Napirend:
-    Tagfelvétel
-    Az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása - közreműködik: Markó András könyvvizsgáló
-    Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása
-    ROMACT programba való belépés
-    Egyebek

Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2016.05.30-án 17:30 órakor, ugyanazon helyen, ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Háttér információ:
A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok az egyesület honlapján megtalálhatóak. (www.innovativdelzala.hu – Dokumentumtár – Közgyűlés háttéranyagai)

A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt
szavazása feltétlenül szükséges!


Újudvar, 2016. május 20.


Tisztelettel:


Jakab Sándor
elnök sk.

 

Tisztelt Elnökségi Tag!


Ezúton tisztelettel meghívom a 2016. május 30. (hétfő) 16:30 órai kezdettel tartandó elnökségi ülésre.
Helyszíne: Halis István Városi Könyvtár, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.

Az ülés tervezett napirendi pontjai:
1.    Az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása
2.    Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása
3.    ROMACT programba való belépés
4.    Egyebek

Háttér információ:
A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok legkésőbb 2016. május 23-án (hétfőn) az egyesület honlapján megtalálhatóak lesznek. (www.innovativdelzala.hu – Dokumentumtár – Közgyűlés háttéranyagai menüpontban)

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Újudvar, 2016. május 20.


Jakab Sándor
elnök sk.

 

Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tag!


Ezúton tisztelettel meghívom 2016. május 30. (hétfő) 16.00 órai kezdettel tartandó Felügyelő Bizottság ülésre.
Helyszíne: Halis István Városi Könyvtár, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.

Az ülés tervezett napirendi pontjai:
1.    Az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása
2.    Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása
3.    Egyebek

Háttér információ:
A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok legkésőbb 2016. május 23-án (hétfőn) az egyesület honlapján megtalálhatóak lesznek. (www.innovativdelzala.hu – Dokumentumtár – Közgyűlés háttéranyagai menüpontban)

Felhívom szíves figyelmét, hogy az FB ülést közvetlenül elnökségi ülés követi, melyen a felügyelő bizottság tagjainak részvételére is számítanak.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Újudvar, 2016. május 20.


Szabadics Zoltán
FB elnök